Het nieuwe jaar tegemoet

Tomas Kok

Allereerst beste wensen, en welkom op de nieuwe website van Groep Kok. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om terug te blikken op het afgelopen jaar, en om vooruit te kijken naar wat komen gaat. Hoewel de verkiezingen, waarbij ik Raadslid werd, nog geen jaar geleden zijn, is er veel gebeurd. En er staat ons nog veel meer te wachten.

Groep Kok
Een aantal maanden geleden brak ik met de fractievoorzitter van Leefbaar Leiden, omdat hij te vaak onvoorbereid of zelfs helemaal niet bij debatten was. Iedereen die voor die partij werkzaam was, is mij gevolgd, en samen vormen wij nu Groep Kok. De breuk ontstond door een meningsverschil over de inzet, en niet over de inhoud. Dat betekent dat we geen rare draaien maken, en dat we gewoon doorgaan met waar we mee bezig waren: strijden tegen de islam en de gevestigde elite, voor meer zeggenschap van de Leidse burger en het behoud van onze normen, waarden en tradities.

De islamisering van Leiden
Het gevaar van de islam werd vandaag, met de aanslag in Parijs, weer pijnlijk duidelijk. Het waren nare beelden, en helaas zullen we er in de toekomst meer van zien, want het beleid faalt. Ook in Leiden bleek dat afgelopen jaar weer. Keer op keer heb ik, met betrouwbare bronnen, aangetoond dat vaste bezoekers van de al Hijra moskee banden met extremistische organisaties hebben, maar van de SP tot aan de VVD, staken de andere partijen hun kop in het zand. De bouw van een groot islamitisch centrum voor de al Hijra moskee gaat gewoon door. Dat tijdens de feestelijke viering van de start van de bouw de Nederlandse vlaggen in de omliggende wijk, toen de preken van imams door de straten schalden, halfstok hingen, werd genegeerd. Toen de wijk vervuild werd met islamitische teksten, mensen bedreigd werden en de ruiten van huizen van bewoners werden ingegooid, werd gesuggereerd dat de bewoners of ikzelf dat gedaan kunnen hebben. Tijdens mijn maidenspeech over de islam verliet de halve Raad de zaal. Toen bekend werd dat ook een Leidse moslim naar Syrië was vertrokken om daar, samen met de barbaren van Islamitische Staat (IS), tegen elke vorm van beschaving te vechten, eiste ik duidelijkheid over het beleid en daadkrachtig optreden. Uiteraard krijg ik geen van beide. Op mijn vraag of dit de enige Leidse jihadist is, antwoordde de burgemeester: “wat we niet weten, weten we niet.”

Een wereldvreemd college
Aangekomen bij burgemeester Lenferink, zijn we direct bij de kern van het probleem: een linkse elite die niet naar de gewone burger luistert en wegkijkt voor de grote uitdagingen waar we voor staan. Lenferinks eigen woorden kunnen het nog veel beter aantonen dan ik het kan omschrijven. Bijvoorbeeld in zijn nieuwjaarstoespraak, waarin hij stelde dat hij blij is dat de onrust in de wijk waar hij Benno L. gehuisvest heeft, verdwenen is. Hij vertelde er niet bij dat er mensen, gewone Leidenaren die hard werken en zich aan de wet houden, ter bescherming van hun kinderen uit hun wijk verhuisd zijn.

De wethouders zijn net zo wereldvreemd. Neem bijvoorbeeld de uitbreiding van het betaald parkeren. U weet wel, dat onderwerp waar de VVD tijdens de verkiezingen zo fel tegen was en nu aan meedoet. Nog nooit heb ik zoveel boze burgers zien inspreken bij een debat. Toen mensen vertelden dat er in hun wijk geen parkeerprobleem is, bleef de wethouder (D66) erbij dat dat er wel is en dat ze ervoor moeten betalen om het op te lossen. Maar toen bij de bouw van het islamitisch centrum bleek dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, stelde de gemeente dat het niet uitmaakt, zolang het juridisch maar kan. De één huisvest veroordeelde pedoseksuelen maar jaagt burgers hun wijk uit en de ander weigert om problemen op te lossen, maar laat mensen wel betalen voor het oplossen van problemen die er niet zijn.

De burger in de kou
Toch is het de PvdA-wethouder die de kroon spant. Die is nu verantwoordelijk voor de Zeeheldenbuurt, waar mensen in huizen vol met tocht, schimmel, afbrokkelende muren en gevaarlijke elektriciteit  zitten. Het is een ongezonde en onveilige situatie met maar één oplossing: het slopen en opnieuw bouwen van de huizen. Ook Portaal kwam tot dit inzicht en stelde, met instemming van velen, voor om de draagvlakmeting voor wel of niet slopen per blok te doen. Een verstandig voorstel, want op deze manier komen zoveel mogelijk mensen tot hun recht. Alleen de bewonerscommissie wil dit niet, en alleen daar luistert de wethouder naar. Uitleggen dat die commissie lang niet alle bewoners vertegenwoordigt, lukt simpelweg niet. Ze lijkt niet-ontvankelijk voor argumenten en blijft erbij dat ze namens alle bewoners spreekt. De onenigheid over de draagvlakmeting tussen de groep bewoners en de bewonerscommissie wil ze oplossen door de hulp van een onafhankelijk persoon in te schakelen. Dat zou een goed idee zijn, ware het niet dat ze die persoon door de bewonerscommissie laat kiezen. Twee groepen hebben een meningsverschil, en ze laat één ervan iemand aanwijzen die een beslissing neemt, en die noemt ze onafhankelijk. Je verzint het niet.

Tegenstand
Het was te verwachten dat we als rechtse volkspartij op veel weerstand zouden stuiten. Ook buiten het debat om wordt tevergeefs geprobeerd om ons het zwijgen op te leggen. Zo ben ik door de politie, naar aanleiding van een aantal aangiftes, aangemerkt als verdachte. Wat die aangiftes precies inhielden, ben ik nooit te weten gekomen. Het verdachtenverhoor, waar ik moest verschijnen, was een wanvertoning. Na een ruzie over het gebruik van een laptop moest mijn advocaat het verhoor verlaten, er zijn ongebruikelijke en discutabele vragen gesteld, er zijn, terwijl dat niet mocht, vingerafdrukken en foto’s van me gemaakt etc. Na enige druk zijn de afdrukken en foto’s verwijderd, en vorige week heeft het OM de zaak tegen me geseponeerd. Ook in de Raad moeten we knokken om te kunnen spreken. Leiden heeft een regel die afsplitsingen van partijen verbiedt om duo-raadsleden aan te nemen, waardoor het voor een individueel Raadslid, die normaal drie duo-raadsleden heeft, niet mogelijk is om in alle commissies het woord te voeren. Toen ik voorstelde om deze regel aan te passen, kreeg ik argumenten te horen als: “we willen de spelregels niet tijdens het spel veranderen.” Of ze dat echt menen of het alleen zeggen om me het woord te ontnemen, weet ik niet. Welke van de twee beschamender is, weet ik ook niet. Dit heb ik tijdelijk op kunnen lossen door een fractie-assistent te benoemen, die mij in commissies mag vertegenwoordigen. Niet lang daarna besloot een aantal partijen dat ze die regel anders interpreteren, waardoor ook de fractie-assistent mij niet meer mag vertegenwoordigen.

Vol vertrouwen verder
Ondanks deze tegenslagen is het me gelukt om Groep Kok, direct na mijn benoeming, in alle commissies, en op alle onderwerpen, te vertegenwoordigen. Dit is ook de instelling waarmee wij 2015 ingaan. We laten ons door niemand het zwijgen opleggen, en we blijven ons uiterste best doen om ons te verzetten tegen het wanbeleid van de gevestigde politiek, en om op te komen voor de belangen van de Leidenaar. Sterker nog, dit jaar zullen we Groep Kok uitbreiden tot een grotere organisatie en een officiële politieke partij. Dat laatste lukt niet van de één op de andere dag, maar de eerste stappen zijn al gezet. Dat betekent ook dat we op korte termijn op zoek zullen gaan naar nieuw talent. Of het nu gaat om specialisten voor in een denktank, vrijwilligers die de straat op gaan, beleidsmedewerkers die de fractie ondersteunen, duo-raadsleden die het woord in debatten voeren of burgers die informeel mee willen praten, iedereen die zijn of haar steentje bij wil dragen aan een beter Leiden, is van harte welkom. Alle steun kunnen we gebruiken. Veel zaken gaan staan er slecht voor, bovengenoemde punten zijn slechts een fractie, en er staat nog veel meer te gebeuren. Zo is de decentralisatie van de zorg per 1 januari van start gegaan, is de dreiging vanuit de islam groter dan ooit en gaat dit college door met onzinnige projecten tegen de wil van omwonenden in, zoals de Green Tower. Daarnaast heeft Groep Kok mooie projecten klaarliggen waarmee we een aantal grote overwinningen hopen te behalen. Al met al belooft het een belangrijk jaar te worden dat ik, ondanks alle dreigingen en problemen, vol vertrouwen tegemoet ga.

Tomas Kok
Fractievoorzitter Groep Kok