Met Lenferink winnen we de oorlog niet

Fractievoorzitter Tomas Kok

Fractievoorzitter Tomas Kok

Vandaag werd in het stadhuis een minuut stilte gehouden door onder andere het college van burgemeester en wethouders. Uiteraard is het goed dat wij stilstaan bij de verschrikkingen die zich vrijdagnacht in Parijs hebben voltrokken. Maar alleen stilstaan, om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag, daar winnen wij de oorlog niet mee.

En in oorlog zijn we, in oorlog met de islam. De lijken waren nog niet eens geteld toen social media overspoeld werden met reacties van mensen die het voor de islam opnamen. Na de aanslag op Charlie Hebdo is in Leiden op een ‘solidariteitsbijeenkomst’ Mohammed geciteerd, vlak nadat een redactie afgeslacht is omdat ze een tekeningetje van deze zelfde Mohammed gemaakt hebben. Er wordt continu gezegd dat we ons niet bang moeten laten maken omdat dat is wat de terroristen willen. Maar waarom knielen we dan voor de barbaarse ideologie van de terroristen? Hoe kunnen we ontkennen dat dit niets met de islam te maken heeft? IS volgt de Koran tot op de letter, ze roepen Allahu Akbar voordat ze zichzelf opblazen, ze zijn bereid te sterven in naam van de islam. Wat anders dan angst kan mensen dit nu nog doen ontkennen? Mensen radicaliseren niet plotseling, de islam radicaliseert ze, omdat de islam zelf radicaal is.

De woorden van solidariteit van vandaag zijn mooi. Maar we hebben nu geen behoefte aan woorden, we hebben behoefte aan daden. En wat doet PvdA-burgemeester Lenferink, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, nu eigenlijk? Zijn band met de Leidse burger is zeer slecht, maar wel gaat hij regelmatig op bezoek bij de salafistische gemeenschap in Leiden. Toen de bussen met asielzoekers binnenkwamen stond hij voorop om iedereen een hand te geven en welkom te heten. Dat er mogelijk jihadisten tussen zitten, lijkt geen prioriteit te hebben. Sterker nog, het daadwerkelijke aantal jihadisten dat vanuit Leiden vertrokken is, ligt hoger dan de gemeente officieel bekend gemaakt heeft. Toen er signalen waren dat een Leidse inwoner, met contacten met extremisten, naar Oost-Turkije op ‘vakantie’ wilde, is Lenferink op bezoek geweest. Daar heeft hij zich ervan laten overtuigen dat dat gewoon kon. De persoon in kwestie is niet veel later teruggebracht naar Nederland toen het toch niet om een gewone vakantie bleek te gaan. Deze zelfde man wordt geacht om een objectief voorzitter van de gemeenteraad te zijn. Dat hij dat niet is, bleek wel toen hij me onlangs het woord ontnam omdat hij mijn toon richting een islamitisch centrum niet vond kunnen. Om precies te zijn, de term ‘haatpaleis’ stond hem niet aan. Dat kan natuurlijk, maar claim dan niet een objectief voorzitter te zijn. Het idee dat iemand die niet gekozen is en goede contacten onderhoudt met salafisten een volksvertegenwoordiger de mond snoert om één term die de islam misschien zou kunnen beledigen, heeft niets met democratie te maken. Zeker als je bedenkt dat hij tijdens zijn speech op 4 mei de PVV vergeleek met het nazisme.

En deze man is dus verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, tijdens de grootste dreiging sinds de Tweede Wereldoorlog. Vandaag riep hij op om waakzaam te zijn. Groep Kok sluit zich daar bij aan, maar dan verwachten wij ook dat hij het goede voorbeeld geeft. Met ontkennen en wegkijken komen we er niet. Meer aanslagen lijken onvermijdelijk. Hoeveel doden moeten er nog vallen voordat duidelijk is dat niets doen geen optie is?

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”
Edmund Burke (1729 – 1797)