Aankondiging inspraakdemonstratie tegen huisvesting asielzoekers

De fractie van Groep Kok roept op tot een demonstratie op 1 maart tegen de gemeenteplannen om statushouders in Leiden te huisvesten. Het gaat niet om een gewone demonstratie, maar om een inspraakdemonstratie tijdens een speciaal ingelaste vergadering van een meerdere raadscommissies.

Fractievoorzitter Tomas Kok stelt dat de stem en de belangen van de burger compleet genegeerd zijn. De informatieavonden zijn volgens hem puur voor de bühne en de plannen staan al lang vast. De inspraakdemonstratie moet burgers de gelegenheid geven om toch hun stem te laten horen. “Elke Leidse inwoner heeft het recht om 3 minuten te spreken over de plannen. Iedereen kan hier vertellen wat hij of zij op het hart heeft, het college zal nu moeten luisteren.”

Kok heeft zich van begin af aan verzet tegen de plannen: “Elke vorm van visie ontbreekt. Er wordt niet tijdig gescreend op ziektes, er is niet nagedacht over de veiligheid van omwonenden en niemand weet hoeveel mensen we als stad aan kunnen. In Keulen hebben we kunnen zien waar dat toe leidt.” Ook haalt hij uit naar burgemeester Lenferink: “In de Leidse opvang vinden meer incidenten plaats dan in de omgeving. Het gaat onder andere om het dealen van drugs, mishandelingen en signalen van prostitutie. Lenferinks reactie hierop was dat er geen reden tot zorg is. Hij blijft doen alsof het allemaal vluchtelingen zijn, wat grote onzin is. Een sociaal imago creëren door te doen alsof hij er voor zielige vluchtelingen is, vindt hij kennelijk belangrijker dan de veiligheid van onze vrouwen.”

De inspraakdemonstratie vindt plaats op 1 maart om 20.00 uur in het Stadhuis. Mensen kunnen zich aanmelden door de volgende gegevens voor zondag 28 februari te mailen naar info@groepkok.nl:

– Naam
– Adres
– E-mailadres en/of telefoonnummer
– Of je komt inspreken voor een specifieke locatie of voor de plannen in het algemeen
– Eventuele vragen

Mensen die tegen de plannen zijn, maar niet in Leiden wonen, kunnen niet inspreken, maar zijn wel welkom om de demonstratie bij te wonen.